Blogg

Som läkare med lön från bemanningsföretag kan du känna dig ensam

När du arbetar som läkare med lön från ett bemanningsföretag kan tillvaron stundtals kännas ganska utmanande. Till exempel kan du ha svårt att sätta dig in i de nya system som används på de olika arbetsplatser där du arbetar. Du kan också känna dig ganska ensam och isolerad samt ha lite svårt att ta dig in i det sociala nätverket på arbetsplatserna. Men om det finns problem finns det även lösningar – läs vidare så berättar vi mer!

För en läkare ställs lön mot diverse utmaningar i arbetslivet

Det är ofta så att för dig som läkare ställs lön mot de olika utmaningar som är förknippat med arbetslivet. Därför är det också viktigt att vara medveten om utmaningarna snarare än att enbart fokusera på de rent positiva aspekterna. Till de mer utmanande faktorerna hör bland annat att:

  • Du ibland kan känna att du saknar stöttning. En möjlig nackdel med att jobba som hyrläkare är att vissa konsulter upplever att de saknar stöttning från sin uppdragsgivare. Det kan helt enkelt kännas som en ganska ensam och isolerad tillvaro. Så är inte minst fallet när du tar på dig lite mer kortfristiga uppdrag. Som tur är har du dock alltid stöttning från din kontakt på bemanningsföretaget.
  • I vissa fall kan det vara svårt att resa särskilt mycket i arbetet. Många bemanningsläkare kan ha möjligheten att få resa en hel del i arbetet. Resandet kan antingen ske på egen hand, tillsammans med en partner eller ihop med en hel familj. Men det kan samtidigt finnas vissa omständigheter som förhindrar dig från att resa på detta sätt.
  • Tillvaron kan ibland vara lite ensam och isolerad. Att uppdragen ofta är ganska tillfälliga och tidsbegränsade gör dessutom att det kan vara svårt att utveckla långvariga vänskaper med de olika kollegorna. Till råga på allt kan det ibland vara svårt för en läkare med lön från ett bemanningsföretag att känna sig helt och hållet involverad i den sociala strukturen på arbetsplatsen.

Lyckligtvis finns det sätt att hantera alla dessa utmaningar på ett effektivt och bra sätt. Kontakta gärna din kontaktperson på bemanningsföretaget så kan du få tips på hur du kan gå tillväga!